Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten

VEG De Bron is aangesloten bij de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten.
Peter Snoek sr. onderhoudt het contact met de FVEG.

Het doel van de FVEG:

Het doel van de Federatie is een platform te zijn voor en van de gemeenten om zodoende:

  • Gods opdracht goed in beeld te houden;
  • Elkaar tot steun te zijn in geestelijke en praktische zaken;
  • Ontwikkelingen in de gemeenten te kunnen uitwisselen;
  • Activiteiten te kunnen initiëren;
  • Te helpen bij het uitvoeren van activiteiten die alle gemeenten aangaan, zoals opleidingen, Zendtijd voor Kerken, zending enzovoorts

De Federatie probeert haar doelen te bereiken door onder andere:

  • Het houden van een voor- en najaarsvergadering;
  • Het aanbieden van een eigen kerkelijke variant bij de GPW-opleiding van de Christelijke Hogeschool Ede;
  • De instelling van een curatorium;
  • De vaststelling van normen voor predikanten en voorgangers;
  • Aansluiting bij de Zendtijd voor Kerken, in het bijzonder bij de Zendtijd Evangelische Gemeenten.