Project Ivoorkust

Bart Berkheij
is verpleegkundige. Het grootste deel van het jaar werkt hij thuis met patiënten en 1 keer per jaar gaat hij een maand naar het buitenland.


Project Ivoorkust
In Januari 2019 reist Bart samen met Bram Krol naar Ivoorkust.
Zij gaan o.a. de stam Dan bezoeken. Dit is een eeuwenoude stam die zelfs in de bijbel wordt genoemd. Meer achtergrondinformatie hierover leest U op de website van Bram Krol.

De reis vergt de nodige voorbereiding, tickets, visa, vaccinatie, reisplanning en voor Bart de Franse taal weer goed onder de knie krijgen.
Nederlandse liederen vertaalt naar het Frans worden geoefend onder begeleiding van een gesponsorde gitaar die uiteindelijk wordt achtergelaten bij een lokale muzikant.

Uit Ivoorkust komen al bemoedigende berichten van mensen die het woord van God hebben ontvangen en aangenomen. Trans World Radio heeft hier een grote bijdrage aan geleverd door in de lokale taal ‘Yacouba’ het evangelie te verkondigen.

Bart bedankt iedereen voor de gebeden en de financiële ondersteuning om dit mogelijk te maken.
U kunt nog steeds een bijdrage leveren op :
V.E.G. de Bron IBAN: NL51 INGB 0009 4752 26 t.n.v. “Ivoorkust”
Achteraf zal er een verantwoording van de uitgaven worden gegeven.

Adieu, a la prochain!


In 2015 ging hij naar Ghana, om daar te helpen met oogoperaties .

In oktober 2016 was hij in Guinee, om daar mee te werken in een ziekenhuis.

Hij schreef in een interview:
“Ik ben gevraagd om de verpleegkundigen te ondersteunen op de chirurgische afdeling, dus zorg bieden voor en na een operatie. En dat kan van alles zijn, zoals een keizersnede of blindedarm enz.
Ik ga proberen om de kennis die ik heb, over te dragen. Ik ben wel gevraagd om de leerling -verpleegkundigen les te geven, maar omdat het in het Frans moet zie ik dat nu nog niet gebeuren; wellicht dat dit volgend jaar wel lukt. De kliniek hoopt een geregistreerde leer -school te worden voor verpleegkundigen. Er is een tekort aan opleidingsscholen, mede door de afgelopen ebola epidemie.”