Project Ivoorkust

Bart Berkheij

Bart Berkheij
is verpleegkundige. Het grootste deel van het jaar werkt hij thuis met patiënten en 1 keer per jaar gaat hij een maand naar het buitenland.

 

Project Ivoorkust 2022

5 Januari – 3 Februari 2022

“Een bijzondere tijd in Ivoorkust.”

Het was een vol programma van conferenties en evangelisatie. Van oost – midden Ivoorkust, weer even in Abidjan en dan weer door naar het westen, het gebied van de stam Dan.

Vrouwen van de stam Dan luisteren aandachtig naar de preek

Het lokale Team van Facilite (bestaande uit 3 voorgangers van lokale gemeentes) hadden het gehele programma gepland, in overleg met Bram Krol.
Vele leiders en voorgangers van plaatselijke gemeentes zijn hierdoor opgebouwd en bemoedigd. Aangespoord het “Goed Nieuws” te delen in hun omgeving en de leden te stimuleren geregeld samen er op uit te trekken.

Ik was daar getuige van en werkte mee, waar mogelijk.
Steeds meer werd ik betrokken in de activiteiten van het Team.
In 4 verschillende gemeentes heb ik de woordverkondiging mogen doen.

Ook 130 kinderen van een lagere school heb ik het laatste uur van de dag mogen vermaken met mijn gitaar en goocheltrucje, “wat waren ze verbaasd”.

Op de foto met een deel vd gemeenteleden

Op een jongeren dag, welke plaatsvond vlakbij waar wij verbleven, ben ik gaan kijken en luisteren.
Het was een tijd van zang, dans en aanbidding waaraan ik in stilte deelnam.
Tot ik werd uitgenodigd iets te delen, zonder voorbereiding vertelde ik ze iets over de blinde Bartiméus, die ziende Jezus volgde. (Mat.20:29 en Luc.18:35)
Ik hoop dat ze dit bijbelse verhaal in hun hart bewaren en mogen door vertellen aan anderen. 

Met een drievoudig gevlochten blauw nylon touw, vertelde ik dat God in relatie met ons wil komen. En dat die relatie verbroken is.
Zichtbaar voor iedereen knipte ik het door en vroeg hoe het kwam… de zondeval.
Maar gelukkig biedt God ons altijd een herstelplan aan.
In Jezus kan de relatie hersteld worden… en zo werd het verbroken touw weer heel.

Het Team

Velen lokale christenen werden bemoedigd en opgebouwd, wanneer we deelnamen aan een evangelisatie actie.
Bram sprak vol vuur over de Bijbelse historische relatie, die de stam Dan heeft met het Joodse volk en hun God JHWH.
Op een plaats wilden 120 mensen hun relatie met die God herstellen.
Het lokale nazorg team had daarna hun handen vol om mensen in dit proces te begeleiden.

Soms werden we nachten uit onze slaap gehouden door zeer harde muziek.
De reden hiervoor was om geesten te verdrijven bij een pas overleden persoon. 
Ook de plaatselijke hanen kraaiden vroeg, heel vroeg!

Er is nog veel te vertellen over de dingen die ik heb mogen meemaken. Een grandioze tijd van (ontberingen) en plezier. Maar het mooiste was: te mogen zien dat God geeft om mensen, dat ze Hem mogen ontmoeten en kennen.


Project Ivoorkust 2019
 

In Januari 2019 reist Bart samen met Bram Krol naar Ivoorkust.
Zij gaan o.a. de stam Dan bezoeken. Dit is een eeuwenoude stam die zelfs in de bijbel wordt genoemd. Meer achtergrondinformatie hierover leest U op de website van Bram Krol.

De reis vergt de nodige voorbereiding, tickets, visa, vaccinatie, reisplanning en voor Bart de Franse taal weer goed onder de knie krijgen.
Nederlandse liederen vertaalt naar het Frans worden geoefend onder begeleiding van een gesponsorde gitaar die uiteindelijk wordt achtergelaten bij een lokale muzikant.

Uit Ivoorkust komen al bemoedigende berichten van mensen die het woord van God hebben ontvangen en aangenomen. Trans World Radio heeft hier een grote bijdrage aan geleverd door in de lokale taal ‘Yacouba’ het evangelie te verkondigen.

Bart bedankt iedereen voor de gebeden en de financiële ondersteuning om dit mogelijk te maken.
U kunt nog steeds een bijdrage leveren op :
V.E.G. de Bron IBAN: NL51 INGB 0009 4752 26 t.n.v. “Ivoorkust”
Achteraf zal er een verantwoording van de uitgaven worden gegeven.

Adieu, a la prochain!


In 2015 ging hij naar Ghana, om daar te helpen met oogoperaties .

In oktober 2016 was hij in Guinee, om daar mee te werken in een ziekenhuis.

Hij schreef in een interview:
“Ik ben gevraagd om de verpleegkundigen te ondersteunen op de chirurgische afdeling, dus zorg bieden voor en na een operatie. En dat kan van alles zijn, zoals een keizersnede of blindedarm enz.
Ik ga proberen om de kennis die ik heb, over te dragen. Ik ben wel gevraagd om de leerling -verpleegkundigen les te geven, maar omdat het in het Frans moet zie ik dat nu nog niet gebeuren; wellicht dat dit volgend jaar wel lukt. De kliniek hoopt een geregistreerde leer -school te worden voor verpleegkundigen. Er is een tekort aan opleidingsscholen, mede door de afgelopen ebola epidemie.”