Financiën

De inkomsten van VEG De bron bestaan uit giften.
Van dit geld bekostigen we onze eigen activiteiten en steunen we een aantal goede doelen en zendingsprojecten.

Gegevens
Bankrekening: NL51 INGB 0009 4752 26 t.n.v. VEG De Bron te Gorinchem
RSIN/fiscaalnummer: 818604591
Email: penningmeester@vegdebron.nl

Geven aan de gemeente
Wij geloven dat het goed is een deel van je inkomsten weg te geven aan b.v. goede doelen. Je kunt dit zien als een vorm van offeren. Het is een Bijbels principe om niet al wat je hebt of krijgt, voor je zelf te houden. In de Bijbel kom je het begrip ‘tienden’ tegen. De hoogte van het bedrag dat je weg kunt geven, is echter sterk afhankelijke van je persoonlijke situatie.

Van onze leden wordt verwacht dat zij een periodieke financiële bijdrage geven aan onze gemeente. De hoogte van deze bijdrage is een persoonlijke zaak.

Giften
De meeste giften zijn algemeen. Ook de collectes tijdens de samenkomst op zondag zijn meestal niet gespecificeerd. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld waarin een verdeling van de inkomsten over de diverse posten door de leden goedgekeurd wordt. Giften kunnen ook voor een specifiek doel gegeven worden. Dit dient bij een overschrijving per bank aangegeven te worden. 

Daarnaast kan het voorkomen dat incidenteel geld verzameld wordt voor een bepaald doel.

ANBI status
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Veel kerkgenootschappen hebben een ANBI-status. Ook VEG De Bron heeft een ANBI-status. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. De meest belangrijke voor ons zijn:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Eén van de voorwaarden is wel dat vanaf het belastingjaar 2014 een beknopt financieel jaarverslag openbaar is. Onderaan is dit te downloaden.

Informatie van de belastingdienst over giften vind je hier.

Beknopt financieel jaarverslagen over :
20212022