De Bron

Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente De Bron.

In het mooie gebouw van de Speeltuinvereniging Lingewijk, aan de
Loevesteinlaan 6, 4206 XT in Gorinchem
(voorheen Jan van der Heydenstraat 45 in Gorinchem) willen we u graag ontmoeten.
Onze dienst begint op zondagmorgen 10:00

We zingen graag en we luisteren naar de uitleg van een gedeelte uit de Bijbel.
Soms vertelt iemand iets over zijn of haar leven met de Here God; na de dienst is er ruim gelegenheid om met elkaar te praten bij het genot van een kopje koffie of thee.
Voor de kinderen is er een apart programma.
De zondagse diensten zijn vrij toegankelijk, iedereen is welkom.
Naast de zondagse diensten hebben we diverse andere activiteiten, o.a. voor tieners en jongeren, bijbelkringen, cursussen etc.

Organisatie en structuur

Onze gemeente heeft geen vaste voorganger en bestaat ongeveer uit 60 volwassenen en 15 kinderen en tieners.
De kerkenraad, die momenteel uit vier personen bestaat, heeft de dagelijkse leiding, en wordt bijgestaan door een aantal coördinatoren, die allemaal verantwoordelijk zijn voor een deel van het werk (er zijn coördinatoren voor kringen, zondagsschool , tienerwerk, zending, evangelisatie, gebed, en educatie).
Een paar keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden; de ledenvergadering heeft het laatste woord als het gaat om het beleid en de financiën.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De persoonsgegevens van de leden en gast-leden zijn zorgvuldig opgeslagen, de kerkenraad is hiervoor verantwoordelijk.
Persoonlijke informatie die o.a. wordt verstrekt in de maandelijkse Nieuwsbron, e-mail en dergelijke wordt alleen onder de leden verspreid.
Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet elders gepubliceerd.