Project Roemenië

Jelly Snoek-Uijthoven

Jelly (L) en een moeder

Is betrokken bij de organisatie Stichting Help ons Helpen, in woord en daad.

De stichting vindt haar bestaansrecht in Jesaja 58:7-12

Zij ondersteunt het werk van Anneke van der Kouwe en Alexandru Einache in Boekarest – Roemenië en omgeving.

 

Wilt u hen ondersteunen, kijk dan onderaan deze pagina voor de juiste IBAN.
Alvast Dank U wel en Gods zegen.

Leefsituatie in Roemenië
In Roemenië is nog altijd veel armoede. Belangrijke oorzaak is dat er geen goed evenwicht is tussen lonen en prijzen.
Van een minimumloon kan een alleenstaande niet rondkomen.
Met een gemiddeld loon gaat dat net maar met een gezin erbij kom je al snel tekort.

Hetzelfde geldt voor ouderen die een pensioen hebben. Niet eens alle bejaarden hebben een pensioen, en als ze dat wel hebben is het vaak heel weinig.
Zo zijn er ouderen die zich afvragen of ze brood of medicijnen zullen kopen, want allebei kan niet.

Wat doen wij
Wij proberen in de eerste plaats kinderen te helpen om hen een kans te geven op een betere toekomst.
Een afgeronde opleiding geeft o.a. dit perspectief.
Daarom is de voorwaarde om hulp te ontvangen altijd dat kinderen naar school gaan.
Ouders daarentegen moeten laten zien dat ze hun financiële lasten onder controle krijgen door betaald werk te doen.

De kwaliteit van het bestaande onderwijs is helaas laag waardoor veel kinderen een leerachterstand hebben en bijles noodzakelijk is.
Veel ouders kunnen dit niet betalen.

  • Wij zorgen daarom voor huiswerkbegeleiding.
    Elke zaterdag mogen kinderen komen die deze hulp nodig hebben.
  • Behalve hulp bij hun huiswerk krijgen ze ook een warme maaltijd.
    Als een kind meer hulp nodig heeft mag het ook op andere dagen komen.
  • Verder geven we materiële hulp in de vorm van schoolspullen, levensmiddelen en kleding.
  • Sommige gezinnen krijgen ook financiële hulp.
  • Ook zijn er ouderen die regelmatig een levensmiddelenpakket  ontvangen.

Samen zingen, Alexandru begeleidt op de gitaar

Alle geregistreerde gezinnen worden minimaal 1 keer per maand bezocht.
We bespreken dan ook eventuele problemen en geven waar mogelijk adviezen.

Begin januari krijgen we altijd een vrachtwagen vol met levensmiddelen van de stichting Help ons Helpen uit Katwijk.
Zeker een half jaar kunnen we daar mooie pakketten van maken.
Als aanvulling daarop doen we voldoende rijst, spaghetti, macaroni en bloem erbij.

Maar als de voorraden slinken en het budget laat het toe, dan kopen we lokaal het nodige erbij.

  • Het werk wat we doen is heel geschikt om tegelijkertijd te evangeliseren en dat doen we dan ook zo veel mogelijk.

Lonut en Anneke

Lonut en Anneke (een paar jaar later)

Helpt onze hulp mensen verder ?
Een voorbeeld van hoe onze hulp kan uitpakken is de jongeman Lonut.
Een paar jaar geleden kwam Lonut bij mij om te leren lezen en schrijven.
Vervolgens was hij heel gemotiveerd geworden om door te leren.
Hij heeft de bijbelschool afgerond en is nu missionair voorganger.

Help ons helpen
Al ons werk wordt gedaan op basis van vrijwillige giften en gebed.
We zouden het fijn vinden als u voor ons werk en de gezinnen in Roemenië wilt bidden.
Als u het werk wilt ondersteunen kan dat via de Stichting Help ons Helpen van waaruit wij werken.

Persoonlijke relatie
Anneke van der Kouwe is meer dan 30 jaar mijn vriendin.
Zij woont en werkt sinds 1991 in Boekarest.
Driemaal per jaar ga ik haar bezoeken om anderhalve week praktisch werk te doen, zoals gezinnen bezoeken en om pakketten klaar te maken.
Ook help ik bij het boodschappen doen en geef ik huiswerkbegeleiding en praktische adviezen over onderwijs en opvoeding.

Het belangrijkste deel van mijn werk bestaat uit het voeren van pastorale hulpverleningsgesprekken.

Anneke nodigt volwassenen, jongeren en individuele kinderen uit voor een gesprek.
Vanwege de grote afstanden in Boekarest en de wisselende schooltijden is het lastig om zomaar even langs te komen.
Vaak blijven moeders tijdens de huiswerkbegeleiding van hun kinderen nog even om bij te praten.
Anderen komen door de week, ’s avonds en soms ook op zondag.
Anneke is mijn tolk en samen proberen we de mensen verder te helpen.

Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van Lego-poppetjes.
Deze beeldtaal en poppetjesmethodiek vindt zijn oorsprong in de contextuele therapie en gedachtegoed.
De poppetjes verbeelden bijvoorbeeld de gezinssamenstelling en andere persoonlijk contacten en geven daardoor goed inzicht in de relaties onderling.
Het is een prachtig middel om zonder woorden een inzicht te geven in het ontstaan van probleemsituaties.

Veel mensen die wij mogen helpen zijn christen en bezoeken een pinkstergemeente of een evangelische kerk.
We betrekken zoveel mogelijk de kracht van God in het leven van de gezinnen.
Zijn aanwezigheid ondanks alle moeite geeft troost en hoop.
Ook bidden we samen met de mensen.


Contactgegevens
Stichting Help ons Helpen
Postbus 285
2220 AG Katwijk (ZH)
IBAN Rechtstreeks naar Anneke :
NL52 INGB 0008 3746 46 o.v.v. Anneke en Alexandru of een speciaal doel/gezin. 
RSIN : 803799573 (ANBI status)

‘Sinds enige tijd heeft Anneke haar eigen bankrekeningnummer bij stichting Help ons Helpen
Dat maakt het voor de penningmeester makkelijker om de verschillende projecten uit elkaar te houden.’