Celebrate Recovery

Een aantal leden van De Bron zijn actief betrokken bij Celebrate Recovery afdeling Gorinchem.
Elke dinsdag komen ze vanaf 19:30 bij elkaar in De Ark – Kennelweg 14, Gorinchem.

Celebrate Recovery is een bijbels herstelprogramma

Laat God je de rust geven om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen maar ook de moed ontvangen wat je wél kunt veranderen.

Celebrate Recovery (CR) is een programma voor iedereen die op bepaalde gebieden van zijn leven herstel nodig heeft. Het programma is gebaseerd op acht Bijbelse principes. CR staat voor een proces dat twaalf stappen vraagt van elke deelnemer. Het doorlopen van die stappen kost de deelnemer ongeveer 1 tot 2 jaar. Het heeft overeenkomsten met het bekende 12-stappenprogramma van de AA (Anonieme Alcoholisten), maar is gebaseerd op bijbelse principes namelijk De bergrede uit Matheus 5 .

Het programma is onder andere bedoeld voor mensen die worstelen met hun identiteit en verstoorde of verbroken relaties, met afwijzing, boosheid, verkeerd zelfbeeld, schuldgevoelens, etc.. Een derde categorie deelnemers bestaat uit mensen die het slachtoffer zijn van allerlei vormen van lichamelijk en geestelijk geweld, recent of lang geleden.

Kijk op de website van Celebrate Recovery Gorinchem voor meer informatie.